Naviguide ניווט בשטח

תוכנת ניווט השטח המובילה עם מפות סימון השבילים גרסה 6.2

לרישום NaviGuide

עדכונים

  • עדכון 6.2 כולל מפות חדשות וקריאת קבצי GPX
  • עדכון 6.2 כולל מפה 19 חדשה 2015
  • עדכון 6.2 כולל מפה 18 חדשה 2015
  • עדכון 6.2 כולל מפה 12 חדשה 2015
  • עדכון 6.2 כולל מפה 7 חדשה 2015
  • עדכון 6.2 כולל מפה 5-6 חדשה 2015
  • יצאה גרסה חדשה ל- PND - תפריטים חדשים
  • Naviguide & Igo על כרטיס אחד - לפרטים צרו קשר
לוגו MPD techmologies
:בשיתוף המרכז למיפוי ישראל החברה להגנת הטבע הועדה לסימון שבילים

© כל הזכויות שמורות ל .2011 MPD Technologies Ltd