רישום תוכנה למחשב אישי

טופס רישום

יש למלא את השדה יש למלא את השדה פורמט המיקוד שגוי חפש
פורמט הדוא"ל שגוי
יש למלא את השדה

מס´ רישום נמצא על המדבקה בגב דיסק התוכנה.

יש למלא את השדה

מס´ זיהוי תוכנה מופיע בהפעלה של התוכנה במסך רישום תוכנה.

לוגו MPD techmologies
:בשיתוף המרכז למיפוי ישראל החברה להגנת הטבע הועדה לסימון שבילים

© כל הזכויות שמורות ל .2011 MPD Technologies Ltd