אתרי מסלולים

האתרים הבאים מציעים מסלולי טיול עם קבצים בפורמט NaviGuide (twl).
ניתן לשמור מסלולים אלו בספריית התכנה ולהציגם על המפה.

נתוני המסלולים באחריות האתרים השונים, ואין לראות בהפניה זו המלצה א ו הזמנה למסלול זה או אחר.

לוגו MPD techmologies
:בשיתוף המרכז למיפוי ישראל החברה להגנת הטבע הועדה לסימון שבילים

© כל הזכויות שמורות ל .2011 MPD Technologies Ltd